Čas branja: 2 min

Vsi vemo, da brez sodelovanja ne moremo biti uspešni. Podjetja, ki svojim zaposlenim zagotavljajo okolje, kjer lahko sodelujejo brez (tehnoloških, časovnih in prostorskih) težav in omejitev, so lokalno in globalno uspešna. Ključ do uspeha so prostori s poslovnim ekosistemom, ki preko osrednje naprave poveže vse ostale in omogoči skupno delo oz. učinkovite sestanke.

Sestanek = sodelovanje

Dobra sejna soba mora vašim sodelavcem ponujati uporabo tehnologij za sestanke in sodelovanje, ki so enostavne za uporabo in primerne za vsakogar. Konec koncev morajo biti uporabniki tisti, ki prilagajajo opremo in tehnologijo svojim potrebam in ne obratno.

“Povežite posamezne naprave svojih zaposlenih, omogočite pretakanje vsebin in podatkov, omogočite izmenjavo preko deljenega namizja tako, da vsi člani ekipe dostopajo do vseh vsebin sočasno. In pri tem ni pomembno, ali so na oddaljeni lokaciji, drugem kontinentu ali v isti sejni sobi,” pravi Shaun Marklew, direktor razvoja pri Clevertouch. “Operacijski sistem, vrsta naprave ali programske opreme ne predstavljajo več ovire. Pravzaprav mora biti vrsta uporabljene tehnologije za udeležence povsem nepomembna. Pomembno je, da tehnologija izboljša in olajša sestanke in jih ne omejuje in ruši. Tako boste podprli tok novih idej in izkoristili moč skupinskega dela!”

Povezovanje več uporabnikov preko enotne platforme je osrednji cilj najuspešnejših svetovnih podjetij. Vse bolj vpeljujejo standarde “Unified Communications” in BYOD (prinesite oz. uporabite svojo napravo), pri tem pa uporabljajo Skype for Business, STAGE, Zoom in druge rešitve, ki omogočajo končnim uporabnikom premostiti ovire za nemoteno sodelovanje ne glede na uporabljene naprave in trenutno lokacijo udeležencev srečanja.

Prostori za sestanke se hitro razvijajo. Povečuje se število prostorov za priložnostno in bolj sproščeno sodelovanje (Huddle Rooms), vse pogostejši so odprti prostori za povsem neformalno, nenačrtovano sodelovanje in srečanja. Vsem pa je skupno to, da vedno vsebujejo in ponujajo AV tehnologijo za povezovanje in delo na daljavo. Tak način sodelovanja in dela postaja celo dnevna rutina. Ni več rezervacij sobe ali prostora za sestanke in čakanja na njihovo razpoložljivost. Izbere se samo čas srečanja, nato pa se vsi ne glede na trenutno lokacijo enostavno povežejo v srečanje preko interaktivnega zaslona, prenosnika, pametnega telefona ali tablice.

Odzivna podjetja so uspešnejša

Clevertouch je v vseh letih razvoja svojih interaktivnih zaslonov stopnjeval poudarek na uporabi orodij za odprto in odzivno (agilno) sodelovanje. Pri uporabi sodobnih prostorov za sodelovanje se morajo podjetja osredotočati na vpeljevanje kulture, ki temelji na ustvarjalnosti in odzivnosti. To pomeni, da pri sodelovanju izkoriščajo moč in prednosti sodobnih tehnologij, ki tako postanejo nedeljivi del prostorov za delo, sestanke in srečevanje. S tem sodelovanje povsem poenostavijo in bistveno povečajo učinkovitost sestankov (jih skrajšajo), podjetju pa prinesejo odzivnost, ki jo terjajo hitre spremembe v okolju.

Pridobivanje največjih talentov v vrste svojih sodelavcev je ključno za uspešnost sodobnih podjetij. Po raziskavi PwC “Milenijci na delovnem mestu” (“Millennials at Work”) predsedniki uprav podjetij ugotavljajo, da je iskanje in zaposlovanje najbolj nadarjenih ljudi v panogi eden od njihovih največjih izzivov. Do leta 2020 bodo milenijci predstavljali 50 % celotne svetovne delovne sile. Poročilo ugotavlja, da “Bo to prva generacija delovne sile, ki bo imela boljše poznavanje ključnih poslovnih orodij od večine zrelejših in bolj izkušenih sodelavcev, ob enem pa bodo vedno pričakovali neposreden in takojšen dostop do informacij.

Milenijci se ne počutijo dobro v togih organizacijskih strukturah in jih odbija omejevanje in filtriranje informacij. Privlačita jih stil upravljanja in kultura podjetja, ki sta opazno drugačna od uveljavljenih – povsem prilagojena njihovim potrebam.

Clevertouch je ustvaril “vse-v-enem” poslovni ekosistem, ki omogoča odzivno sodelovanje, sestanke in delo. Rešitev je celovita, ne potrebujete dodatnih nadgradenj in tehnologij. Z interaktivnim zaslonom Clevertouch Pro vzpostavite delovno okolje (v sejnih sobah, prostorih za sodelovanje, odprtih prostorih za srečevanje in predstavitve, …) za sodelovanje v resničnem času (tudi z oddaljenimi udeleženci). Člani ekipe lahko sodelujejo v povsem odprtem in njihovim potrebam prilagojenem okolju, pri tem pa so sistemi za sodelovanje in pripadajoča mrežna infrastruktura (in s tem podatki, ki se delijo) popolnoma varni in zaščiteni.