Podatki podjetja

Osnovni kapital 25.581,00 €
Registrirano pri Okrožnem sodišču v Mariboru št. vložka 1/04718/00 SRG zadnjega vpisa 98/01699, vpisano 10.02.1992
Matična št. 5561221,
Šifra dejavnosti 72.100,
Davčni zavezanec : DA,
Id. št. za DDV: SI52444007,
TRR 25100-9703805177,
tel: +386 2 300 1 300,

info – trgovina: info@rolan.si
info – Interaktivni.si: info@rolan.si
servis: servis@rolan.si
rešitve: resitve@rolan.si

Interaktivni.si: +386 2 300 0 700
Servis: +386 2 300 1 200
Računovodstvo: +386 2 300 1 201
Rešitve: + 386 2 300 0 701

Kontakt

Naslov Jadranska cesta 27, 2000 Maribor, Slovenija
Email info@interaktivni.si
Telefon +386 2 300 0 700
Web Interaktivni.si
Delovni čas
Pon. – čet. 8:00 – 16:00
Petek 8:00 – 15:00