Podatki podjetja

RoLAN d.o.o., Jadranska cesta 27, 2000 Maribor
Osnovni kapital 25.581,00 €
Registrirano pri Okrožnem sodišču v Mariboru št. vložka 1/04718/00 SRG zadnjega vpisa 98/01699, vpisano 10.02.1992
Matična št. 5561221
Šifra dejavnosti 62.020
Davčni zavezanec : DA
Id. št. za DDV: SI52444007
TRR: SI56-2280-0258194043
BIC: LJBASI2X

Direktor podjetja: Renato OSRAJNIK

 

Kontakt

Naslov RoLAN d.o.o., Interaktivni.si, Jadranska cesta 27, 2000 Maribor, Slovenija
Email info@interaktivni.si
Telefon

+386 82 800 666

+386 41 666 663

Web interaktivni.si
Delovni čas
Pon. – čet. 8:00 – 16:00
Petek 8:00 – 15:00