Učenje s pomočjo igranja iger ima dokazano boljše učne rezultate od klasičnega učenja. Uporaba je najenostavnejša z interaktivno oz. avdiovizualno opremo oz. s pomočjo novih digitalnih tehnologij. Področje izobraževanja žal nekoliko zaostaja pri uporabi teh tehnologij. Vendar pa se koncepti sodobnih pristopov k poučevanju v šolah s povečano hitrostjo prebijajo v slovenske učilnice in nezadržno prinašajo digitalne rešitve in vsebine.

Pri tem moramo vedeti, da uporaba iger pri pouku na interaktivnih napravah pomeni kontrolirano in premišljeno uporabo strokovnih rešitev s področja motiviranja. Otrokom pomagamo, da ostanejo med učenjem osredotočeni, ohranjajo motiviranost, sproti prejemajo nagrade za doseženo, aktivno sodelujejo in z vsem tem dosegajo mnogo večjo vključenost pri učenju. Raziskave so zelo jasno pokazale, da so učni rezultati boljši ob pomoči uporabe iger.

 

6 raziskav, ki potrjujejo koristi uporabe iger v izobraževanju

 

1. Igranje iger pomaga vzpostavljati pozitiven odnos do matematike

Matematika je za mnoge učence dolgočasen predmet “poln ponavljajočih se problemov, formul in preverjanj”. Raziskava z Deakin University je pokazala, da vključevanje iger v učni program dramatično spremeni odnos učencev do matematike. “Več otrok je izrazilo pozitiven odnos do opravil, povezanih z matematiko, izboljšalo se je zavedanje različnih matematičnih konceptov. V reševanje matematičnih problemov so bili pripravljeni vložiti več energije, bili so bistveno bolj motivirani in so zato dosegali boljše rezultate. Igranje matematičnih iger je pomagalo odpraviti občutek napora in zdolgočasenosti ob ponavljajočem reševanju nalog.”

2. Video igre zmanjšujejo moteče obnašanje in pospešujejo pozitivni razvoj pri otrocih z ADHD motnjo

Raziskava, ki so jo opravili na Australian Journal of Educational & Developmental Psychology se je osredotočila na pomoč otrokom z ADHD motnjo (primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti). Ugotovili so, da ima video igra, ki otroke uči kontrolirati dihanje in srčni utrip, izrazit učinek na njihovo obnašanje. Zanimivo je to, da te ugotovitve nasprotujejo splošnemu prepričanju, da video igre povzročajo hiperaktivnost in da je ADHD pogojena z njihovim prekomernim igranjem. Rezultati kažejo na to, da je ključno, kako so (video) igre zasnovane in kakšna je njihova vsebina.

3. Otroci, ki ustvarjajo svoje video igre, dosegajo boljši kognitivni in socialni razvoj

Lookstein Online Journal navaja raziskavo, po kateri se pospeši kognitivni razvoj pri otrocih, ki so dobili nalogo ustvariti svojo lastno video igro. “Za njen razvoj morajo uporabiti že pridobljeno znanje, ustvariti povezave med prizori in upravljati svoje učenje skozi poskuse in napake. Pri delu morajo uporabljati logiko, taktike za preživetje ter ustvarjati nove ideje in rešitve, da lahko zaključijo z razvojem igre.”

4. Igranje vlog in vživljanje v situacije ponujata odlično okolje za otrokov razvoj

“Ustvarjalni scenariji, pri katerih otroci prevzamejo vloge, se vživijo v teme in okolja ter pri tem sodelujejo z vrstniki, ponujajo eno najbolj pomembnih usmeritev za njihov razvoj.” Takšne scenarije ponuja veliko različnih iger in s tem tudi priložnosti za dodatni razvoj otrok. Seveda je pri tem zelo pomembno, da imajo otroci tudi čas za igro v tradicionalnih socialnih skupinah in situacijah. V prispevku, ki ga je objavilo združenje National Association for the Education of Young Children, so oblikovali stališče, da je “igra vedno se razvijajoča dejavnost, pri kateri moramo otroke usmerjati. Učilnica mora dati več prostora za scenarije, ki vključujejo igro, saj je ta eden ključnih sestavnih delov učenja. V tem kontekstu moramo razumeti razvoj otrokovih osnovnih spretnosti za širše akademsko obravnavanje in razumevanje problematike.

5. Učenje, ki temelji na igri, povečuje otrokovo pozornost tako po dolžini, kot po intenzivnosti

V raziskavi, ki so jo opravili pri Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, so podrobneje preverili, kako učiteljeva prepričanja in pogledi na zgodnje izobraževanje vplivajo na okolje v učilnici. V skupini učiteljev, ki je sodelovala v raziskavi, so odkrili naslednje:

  • Kadar učitelji verjamejo v otrokovo sposobnost neodvisnega učenja, je odnos med otrokom in učiteljem močnejši. Na osnovi tega so učitelji lahko prevzeli vlogo usmerjevalca pouka in omogočiti učencem, da se sami aktivno učijo. V raziskavi so ugotovili tudi, da učenje skozi igro skrajša priprave in obvladovanje procesa učenja, ob enem pa je pozornost učencev boljša in daljša.
  • Učenje z igro prenese osredotočenost s cilja oz. rezultatov na proces učenja.
6. Glasba iz video iger izboljšuje otrokove govorne sposobnosti

Raziskava kaže, da izpostavljenost glasbi izboljšuje otrokove sposobnosti govora in komuniciranja. Ker se večina sodobnih izobraževalnih procesov osredotoča predvsem na vizualni del učenja, postajajo pristopi z zvočnim izobraževanjem vse pomembnejši za razvoj sposobnosti govora in poslušanja (komuniciranja). Mlajši, kot je otrok, pomembnejša je glasba v njegovem razvoju.” Ker je glasba redni spremljevalec video iger, je to pomembna prednost za otrokov razvoj, če igranje poteka v usmerjenem oz. nadzorovanem okolju.

 

Uporabite igro pri pouku, dosežite več

Programska rešitev Snowlake MultiTeach omogoča učiteljem in učencem ustvarjati privlačne interaktivne vsebine skozi igre, ki so tesno povezane z učnim načrtom. Ponuja varno okolje za sodelovanje v skupinah preko spleta ali preko lokalnega omrežja. Učitelj lahko individualno usmerja vsakega učenca posamezno s povsem prilagojenimi izzivi.

Kako uporabiti igre pri učenju >>