Čas branja: 4 min

Tipična šolska učilnica se je v zadnjih 20 letih spremenila. Ne uporabljamo več toliko papirja in peres. Ne zanašamo se več zgolj na učbenike, internet je postal pomemben vir informacij. Živimo v obdobju pospešenega tehnološkega napredka. Mnogi to poimenujejo tehnološka revolucija ali digitalna revolucija.

Zaradi tega se je učenje spremenilo. Spremenila so se tudi orodja, ki jih uporabljamo v učilnici pri poučevanju. Danes je, bolj kot kadarkoli prej, v učilnici izjemno dobrodošla interaktivnost. Učenci imajo na voljo številne videoposnetke, slike, predstavitve, interaktivne zaslone, računalnike, tablične računalnike in celo pametne telefone kot podporo za učenje.

Uporaba tovrstnih digitalnih – ali kot radi rečemo, pametnih naprav v razredu – je danes že postala norma. Učiteljem omogočajo, da pri pouku izvajajo personaliziran in diferenciran pouk za vsakega učenca posebej ali skupino učencev. Vsak učenec je drugačen in vsakomur moramo omogočiti, da se uči po lastnih zmožnostih, z osebnim tempom in na svoj učinkovit način. Nekateri učenci se bolje naučijo snovi ob gledanju videoposnetkov, nekateri pri branju, nekateri ob ustvarjanju miselnih vzorcev, spet drugi s pomočjo uporabe računalnika, tablic ali drugih orodij.

Video je vzhajajoča zvezda v izobraževanju

V izobraževanju se veliko govori o kompetencah 21. stoletja in pomemben poudarek je na otrokovih spretnostih oz. kompetencah iz 4 »K«-jev:

  • Kritično razmišljanje
  • Kreativnost
  • Kolaboracija
  • Komunikacija

V razredu učitelji potrebujejo orodja, ki jim pomagajo pri spodbujanju teh kompetenc. Orodja pa so dobra le takrat, kadar dejansko koristijo učencem. Pomembno je tudi, da ta orodja »delajo« za učitelje in ne da učitelji »delajo« za orodja. Torej morajo biti  dovolj enostavna in fleksibilna, da se učitelji pri izvedbi pouka ne »mučijo« z njimi zgolj zato, da bi jih uporabili.

Priljubljen trend, ki ga opazimo v današnjem izobraževanju, je uporaba videa v učilnici. Obstaja več koristi, ki jih video prinaša učencem in učiteljem. Pri slednjem lahko kakovosten videoposnetek resnično podkrepi učitelje pri spodbujanju kompetenc 4 K-jev.

Video in kritično razmišljanje

Salman Khan (ameriški pedagog in podjetnik, ustanovitelj Khan Akademije) trdi, da je video kot orodje za preobrazbo pouka tisto, ki lahko občutno vpliva na poučevanje in učenje. Učitelje spodbuja, da s pomočjo uporabe videoposnetkov pri pouku integrirajo metodo z učinkom zrcaljenja znanja, kjer lahko učenci v svojem ritmu spremljajo vsebine, prikazane v videoposnetku, nato pa analizirajo različne vidike vsebin, skupaj z učiteljem in sošolci, v času pouka. To je tudi dober trenutek, ko lahko učence postavimo v skupine, da povzamejo videoposnetek, ki so ga gledali in tako predstavijo svoj pogled na temo videa in postavijo različna vprašanja o njej. Vse to prispeva k razvoju njihovih veščin kritičnega razmišljanja.

Del strategije znanega podjetja NUITEQ®, ki proizvaja programsko opremo za kreativno poučevanje je, da spremljajo najbolj priljubljene izobraževalne video posnetke na YouTube, in v programsko opremo dodajo komplementarne aktivnosti, ki učencem pomagajo spodbujati globlje razmišljanje in mnenja. Za uspešno izvedbo takšnih aktivnosti je pogosto potrebnih več dejavnosti pri enem videoposnetku, saj lahko že v desetminutnem YouTube videu pokažete veliko različnih vsebin. Uporabniki njihovih izobraževalnih rešitev Snowflake MultiTeach® imajo tako dostop do že pripravljenih z YouTube-om povezanih lekcij (YTLL – YouTube Linked Lessons), kjer se lekcija začne z videoposnetkom kot navodilom, ki mu sledita dve, tri (ali več) dopolnilnih dejavnosti, ki pokrivajo različne teme iz tega videa. Na primer, ena je lahko npr. poveži pojme, druga je lahko npr. kolo sreče, ki ima različne teme za razpravo v parih ali skupinah, tretja pa je lahko kreiranje miselnega vzorca o tem, kaj so se naučili iz videa. Raziskave so pokazale, da tako zastavljene naloge sprožijo aktivnosti, po katerih učenci razmislijo o tem, kaj so se naučili. »Študija pri 98 srednješolcih je ugotovila, da ima povečanje interaktivnosti skupaj z videoposnetki v obliki kvizov ali majhnih dejavnosti pomemben vpliv na pomnjenje,« je povedal dr. Edward Tse, strateški direktor pri podjetju NUITEQ.

Video in ustvarjalnost

Mnogi otroci so naravni pripovedovalci zgodb in večinoma sami najdejo ustvarjalne načine reševanja problema. Ustvarjalnost je oblika samoizražanja. Ko dajete otrokom orodje, morajo biti sposobni narediti film, povedati zgodbo, se lahko izraziti, deliti na različne načine in sodelovati s svojimi sošolci.

V Zbirki orodij za ustvarjalne mislece avtor Gerard Puccio govori o ustvarjalnosti kot o spretnosti, ki se jo lahko naučimo skozi igro, strast, prakso in namen.

»S programskim orodjem Snowflake MultiTeach je vzpodbujanje kreativnosti na interaktivnem zaslonu zelo enostavno. Dovolj je, da dodate slike z že vgrajenim varnim iskanjem in aktivnosti otrok enostavno posnamete.

Učitelj lahko video posnetke ustvari tudi med poukom kar s svojim pametnim telefonom. Deljenje preko socialnih omrežij ni potrebno (celo ni dovoljeno), posnetek samo pokaže otrokom v učilnici. V trenutku se bodo spomnili svojih aktivnosti s posnetka in pri tem zares uživali v spremljanju podrobnosti o tem, kaj so na dejavnostih ustvarili, s tem pa utrdili znanje pridobljeno s posnetimi dejavnostmi.

Meta študije o uporabi mobilnih oz. pametnih naprav so pokazale, da 70% učencev, ki pri sodelovanju v učilnici uporabljajo pametne telefone, dosega boljše rezultate od vrstnikov, ki tega orodja nimajo na voljo. “Ta učinek je bolj izrazit v raziskavah, kjer učenci in dijaki bolj sodelujejo, kot tekmujejo”, razlaga dr. Edward Tse, strateški direktor podjetja NUITEQ.

Že Ernest Hemingway je priporočal uporabo večjega števila preverjenih virov podatkov, uporabo povezav in vzporednic in pri tem iskanje novih informacij in novih vpogledov. Iz tega zgleda lahko na izobraževalnem nivoju npr. uporabimo nasprotna vprašanja za ustvarjanje dodatnih novih odgovorov oz. informacij. To je odlična rešitev, če želite pri otrocih vzpodbuditi kreativnost. Dr. Edward Tse razlaga, da lahko predvajani video posnetek kadarkoli zaustavimo in otrokom postavimo nasprotna vprašanja, kot npr. »Zakaj je ta oseba slaba?« in »Zakaj je druga oseba dobra?«.

Video, sodelovanje in komunikacija

Video je postal ključno orodje pri izobraževanju. Pri njegovi uporabi lahko učenci, ki ne morejo biti v učilnici (npr. otroci s posebnimi potrebami), navidezno sodelujejo pri pouku, celo komunicirajo z vrstniki v realnem času. Študije potrjujejo, da dostopnost video vsebin motivira in povečuje vključenost učencev v učni proces.

Ogled navdihujočega video posnetka med predavanjem lahko spodbudi učence, da aktivno sodelujejo pri skupnem reševanju problema iz resničnega sveta.

Uporaba videa lahko izboljša tudi komunikacijo med učitelji in starši. Npr. učitelji lahko staršem pošljejo video segmente otrokovega branja ali njegove interakcije z vrstniki pri sodelovanju v skupni nalogi.

Pa tudi učitelji lažje in hitreje sodelujejo z drugimi učitelji s pomočjo uporabe video konferenčnih klicev.

»Programska oprema Snowflake MultiTeach skupaj s portalom Lessons Online omogoča učiteljem in pedagogom pripravo in uporabo interaktivnih iger na dotik tako, da te predstavijo zgodbo in prenesejo ideje na učence kar preko vsebin, ki jih je mogoče najti na svetovnem spletu ali so jih učitelji zajeli s svojim pametnim telefonom. Učne ure pripravijo in ovrednotijo učitelji s ključnimi učenci, nato pa jih ponudijo v uporabo celotnemu razredu ali pa manjšim skupinam učencev po štiri (npr. vsaka skupina na eni interaktivni mizici)«, razlaga dr. Edward Tse.

Zaključek

Štirje K-ji (Kritično razmišljanje, Kreativnost, Kolaboracija, Komunikacija) postavljajo v ospredje ključne veščine, ki jih otroci morajo osvojiti med izobraževanjem, da bodo uspešni v resničnem življenju. Tehnologija, ki jo uporabljamo pri tem, jih mora podpreti in ponuditi ustvarjalno in motivirajoče učno okolje. Takšno okolje je za otroka znano in varno. Video je nekaj, kar vsi otroci poznajo, razumejo in vzamejo za svoje.

»V današnjem povezanem svetu virov novic, priporočenih video vsebin, socialnih omrežij … je uporaba interneta osebno prilagojena našim potrebam. Podobno se mora zgoditi tudi na področju izobraževanja, kjer morajo biti vsebine za učence, dijake in študente relevantne za njihovo prihodnost. Spletne učne vsebine lahko bolje podprejo kreativnost skozi projektno delo, namesto da se uporabljajo standardizirani testi. Sodelovanje lahko bolje podpremo z manj formalno zasnovano manjšo skupino, v kateri skupaj ustvarimo npr. video ali infografiko«, razloži dr. Edward Tse. »Če bi moral imenovati eno tehnologijo, ki je bistveno preoblikovala izobraževanje v zadnjih desetih letih, bi izpostavil predvsem preko spleta dostopne video vsebine.«