"Povej mi in pozabil bom. Nauči me in zapomnil si bom. Vključi me in naučil se bom."

Otroci so seveda že mnoga desetletja enaki. Se pa okolje danes bistveno razlikuje od tistega, ki smo ga poznali v času, ko smo sami obiskovali šolo. Pred 20 in več leti seveda ni bilo tabličnih računalnikov, pametnih telefonov, Facebook omrežij, Snapchat dopisovanja itd… Današnji otroci so navajeni na sodobno tehnologijo, na drugačne socialne pristope, ki jih ta tehnologija tudi omogoča. Digitalizacija je pustila velik pečat, ne samo pri otrocih, temveč tudi pri odraslih. Razlika je le v tem, da smo se odrasli morali nanjo prilagoditi tako, da smo spremenili stare navade, otroci pa se praktično rodijo v to okolje, okolje s sodobno tehnologijo.

Kako digitalizacija vpliva na učne procese v šoli?

Nove tehnologije, ki omogočajo poučevanje ali so na katerikoli način povezane z njim, se razvijajo kot gobe po dežju. Na večjih svetovnih dogodkih, kot je npr. Bett v Londonu, se o tem lahko vsako leto prepričate tudi sami. Te tehnologije niso narejene zato, da bi grenile življenje učiteljem, jih postavljale v neroden položaj pred učenci ipd. Res je, da je takšnih tehnologij veliko in da se kakovost med njimi zelo razlikuje, vendar je njihov skupni namen jasen – da pomagajo učiteljem in učencem pri učnih procesih.

Tehnologije se delijo na programske in strojne. Pri slednjih ste se že skoraj zagotovo seznanili z dejstvi, da dandanes interaktivni zasloni nadomeščajo table in projektorje. Pri programskih rešitvah pa je obseg in namen le teh zares velik.

Izpostavil bi programsko opremo mozaBook. To ni zgolj še ena programska oprema, s katero učitelj izvaja interaktivni pouk, temveč je zraven tega še bogata digitalna zbirka impresivnih 3D objektov, video zapisov, slik, didaktičnih orodij – v slovenskem jeziku. Omogoča, da ves trud in čas, ki so ga učitelji že vložili v svoje priprave, obogatijo z dinamičnimi vsebinami, ki določene snovi pojasnijo na način, kot do sedaj to še ni bilo mogoče. Tako učitelj ne rabi izgubljati dragocenega časa, da bi pripravil vsebine, ki jih sicer že ima. Doda samo nekaj ključnih elementov v osbtoječe priprave ali v digitalni učbenik in pouk bo videti popolnoma drugačen, vključujoč, nazoren…

Programsko opremo mozaBook v založbi Mozaik razvija več kot 150 zaposlenih strokovnjakov s področja razvoja aplikacij, pedagogike, založništva itd.

Preverite kako je potekal pouk matematike na eni izmed Szegedskih osnovnih šol, ko smo v okviru našega treninga obiskali najbolj sončno mesto na Madžarskem, kjer nastaja mozaBook. 

Nove tehnologije v vašem razredu DA ali NE?

Šola mora biti v koraku s časom, če ne celo korak pred časom. Zato je zelo pomembno, na kakšen način se sooča z novim okoljem, v katerem diha skupaj z učitelji, učenci, starši… Pouk je (še vedno) v največji meri odvisen od učiteljev. Če se učitelj zaveda, da si s sodobnimi tehnologijami lahko pomaga pojasniti snov, ki jo poučuje in če ob tem ve, da jo lahko bolje približa učencem, pritegne njihovo pozornost in jih aktivni vključi v to vsebino, je moj odgovor novim tehnologijam: velik DA.