Že kar nekaj časa šolsko javnost razburja tema, da bo slej kot prej potrebno urediti beleženje prisotnosti na delovnem mestu, kot je to urejeno že v več kot polovici držav članic OECD. Seveda je v sektorju šolstva in kulture natančno beleženje prisotnosti na delovnem mestu vse prej kot lahek izziv. In postavljajo se utemeljena vprašanja o smiselnosti uvedbe beleženja prisotnosti.

V nekaterih državah, kakršen primer je tudi Slovenija, imajo sicer določeno, koliko časa na teden morajo učitelji delati, ni pa opredeljeno koliko dela morajo opraviti v šoli in koliko ga lahko opravijo doma.

Po zakonu je evidentiranje opravljenih pedagoških in delovnih ur glede na naravo delovnega razmerja učiteljev in drugih delavcev v osnovni šoli potrebno zaradi uresničevanja vrste pravic in obveznosti delovnega razmerja oziroma v zvezi z delovnim razmerjem in samo organizacijo delovnega procesa (kot piše v 46. členu ZDR).

Tako morajo šole voditi evidenco o izrabi delovnega časa na osnovi določil Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

“40 urni delavnik za delo odpravlja dvome in očitke”
g. Račečič, OŠ Prebold vir: Večer 22.1.2016

Kakorkoli se bo Slovenija odločila urediti prisotnost učiteljev na delovnem mestu, že danes obstajajo sodobni sistemi, ki evidentirajo delovni čas zaposlenih. Bodisi delajo od doma ali v podjetju oz. ustanovi. Ne glede na to ali se na delo prijavijo na svojem računalniku, tablici ali svojem telefonu oz. to opravijo na fiksnem prijavnem terminalu.

“Delovni čas ni pomemben, pomemben je rezultat dela”
g. Boscarol, Pipistrel vir: Večer 22.1.2016

7 korakov do ustrezne evidence o izrabi delovnega časa:

Na osnovi določil 18. člena ZEPDSV mora šola dnevno vpisovati v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca naslednje podatke:

1. Podatke o številu opravljenih ur,

2. Skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, z oznako vrste opravljenega delovnega časa,

3. Opravljene ure v času nadurnega dela,

4. Neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,

5. Neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, z oznako vrste nadomestila,

6. Neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestila plače,

7. Število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.

Evidenca mora tako zagotavljati:

Da je bilo opravljeno delo za vsak delovni dan v letu (z upoštevanjem upravičenih odsotnosti),
Potrjenost s strani predpostavljenih,
Revizijsko sled (možnost preveritve opravljenega dela po dnevnikih, zapisnikih, poročilih…).
Evidenca o izrabi delovnega časa se začne za posameznega delavca voditi z dnem, ko sklene pogodbo o zaposlitvi in se hrani kot listina trajne vrednosti.

Načini beleženja delovnega časa:

V Sloveniji se z evidenco delovnega časa ukvarja kar nekaj podjetij, kakovost rešitev pa je zelo raznolika. Izvrstno rešitev beleženja delovnega časa v šolstvu lahko dobite v podjetju RoLAN d.o.o., ki ima na področju sistemov za beleženje delovnega časa več kot 15 let izkušenj in znanja. Njihova posebnost je, da je njihova končna rešitev napisana po želji uporabnikov. Njihove rešitve danes uporabljajo podjetja med 1-300 zaposlenimi, od katerih posamezna imajo tudi do 28 poslovalnic in izjemno specifično vodenje tudi do 3 izmenskega in deljenega delovnega časa, samodejnim izračunavanjem urnikov dela, presežkov in nadur ipd. Evidentiranje na delo pa lahko poteka tako znotraj podjetja oz. šole, kot tudi od doma ali na službeni poti.

Več o sistemu za evidenco delovnega časaeČasomer, ki ga ponuja podjetje RoLAN si lahko pogledate na tej povezavi. Ob registraciji lahko prejmete celo dostop do brezplačne uporabe sistema.

Brezplačno vam v skladu z uvedbo novega sistema beleženja izdelajo tudi vaš pravilnik o evidenci delovnega časa, ki ga je po zakonu dolžna imeti vsaka javna ustanova.

Kakorkoli se bo država odločila, si lahko že danes zagotovite sodoben način beleženja delovnega časa, ki ga nato z lahkoto prilagodite morebitnim zakonskim spremembam.